Bonte Knaagkever

Xestobium rufovillosum (Lat.)Bonte knaagkever - De Ongedierte Bestrijder

Bestrijding van de bonte knaagkever

Heeft u last van de bonte knaagkever? De Ongedierte Bestrijder is gespecialiseerd in de bestrijding van de bonte knaagkever.

Om vast te stellen dat het een actieve aantasting van de bonte knaagkever betreft, is het noodzakelijk dat er een inspectie plaatsvindt. De Ongedierte Bestrijder kan u hierin van dienst zijn en u vrijblijvend een advies doen toekomen.

De bonte knaagkever kan het hout ernstig aantassen en behoort tot één van de schadelijkste houtvernielende insecten. Het hout verliest daardoor zijn draagkracht. Het is van wezenlijk belang de aantasting van de bonte knaagkever tijdig te constateren, anders is gedeeltelijke of zelfs gehele vervanging van draagbalken noodzakelijk.

De Ongedierte Bestrijder kan u helpen de bonte knaagkever actief te bestrijden.
Bij een bestrijding moet bijna altijd geïnjecteerd worden. De ongedierte Bestrijder doet dit met een speciale injectie systeem, er blijven dan geen storende plastic dopjes achter in het hout.
bekijkt u het demonstratie filmpje

Wacht dus niet langer en neem contact met ons op!

Uiterlijk van de bonte knaagkever

De bonte knaagkever wordt ongeveer 6 tot 8 millimeter lang, de kleur is bruin met een zeer fijne, geelrode beharing op de dekschilden. De wetenschappelijke naam is hiervan afgeleid; rufus betekent rood en villosum betekent fijnbehaard. Deze vlekkerige beharing is naast het ontbreken van groef-achtige putjesrijen een belangrijk verschil met de gewone houtwormkever (Anobium punctatum), die met een lengte van ongever 4 millimeter ook kleiner blijft. Beide soorten hebben een gedrongen uiterlijk, de kop zit half verborgen onder het halsschild.

Leefwijze van de bonte knaagkever

De bonte knaagkever heeft als larve een voorkeur voor eikenhout, maar wordt ook wel op andere loofhoutsoorten aangetroffen, slechts zelden in naaldhout. De larve is wit van kleur, heeft een C-vormig gekromd lichaam en kan maximaal 11 millimeter lang worden. In het begin van de lente komen de volwassen kevers uit het hout tevoorschijn. Deze boren zich een weg naar buiten, zoeken een partner en paren. Soms vindt de paring in het hout plaats, wat de opsporing niet gemakkelijker maakt vanwege het ontbreken van uitvliegopeningen. De uitvlieggaatjes zijn ongeveer 2 tot 3,5 millimeter in doorsnede, het ‘zaagsel’ of boormeel is licht van kleur, korrelig van structuur en bevat lens-achtige deeltjes. De vrouwtjes zetten de eitjes af op wat vochtiger hout, in tegenstelling tot de gewone houtwormkever, die in droog hout leeft. De larven eten namelijk alleen hout dat is aangetast door bepaalde soorten schimmels, die niet groeien in droge omstandigheden.

Algemene informatie over de bonte knaagkever

De bonte knaagkever is een kever uit de familie klopkevers (Anobiidae). Andere namen zijn bonte klopkever of grote houtwormkever. Vroeger dacht men uit bijgeloof dat dit kloppen een teken was dat het laatste uur had geslagen en men spoedig zou sterven. Hierdoor worden sommige klopkevers, zoals de gewone houtwormkever, ook wel doodskloppertje genoemd.

De bonte knaagkever wordt in andere talen wel ‘klok des doods’ genoemd, in het Engels death watch beetle en in het Duits Totenuhr.

Wanneer u denkt dat hout is aangetast door larven van de bonte knaagkever, let dan op het volgende:

  • Hoor je in het begin van de lente vliegen “kloppen” op het hout; de volwassen kevers tikken dan met het verharde halsschild en kop tegen het hout om de andere sekse te lokken;
  • Zijn er uitvliegopeningen van de bonte houtkever in het (eiken)hout aanwezig;
  • Zijn er schimmels aanwezig op het (aangetaste) hout;

Wering van de bonte knaagkever

De bonte knaagkever is met name een plaag in vochtige gebouwen, de schimmel verergert tevens de aantasting, zorg dus dat er geen langdurige lekkages zijn en altijd goed ventileren.