Mieren

MierenMieren

De meest voorkomende zijn de tuinmieren. Hiervan zijn er verschillende soorten, zoals de zwartbruine wegmier. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat men hinder ondervindt van de bijtende rode bosmier.

Om te voorkomen dat mieren van buiten worden aangetrokken, dient men levensmiddelen, die aantrekkelijk voor hen zijn, zoals jam, suiker e.d. te bewaren in goed gesloten potten of bussen. Ook ’s nachts geen vuil vaatwerk laten staan en afvalemmers goed gesloten houden. Enkele exemplaren die toch nog binnenkomen kan men verwijderen met behulp van de stofzuiger.

De bestrijding van tuinmieren kan waar nodig op verschillende manieren worden uitgevoerd, al naar de omstandigheden en afhankelijk van de soort.

De Ongedierte Bestrijder kan, tegen een gebruikelijk tarief, een bestrijding uitvoeren.
Wij gebruiken hiervoor een doeltreffend middel welke alleen voor de professional verkrijgbaar is.