Muizen

De huismuisHuismuis-plaag

De huismuis is de meest bekende van de muizen. Hij komt vrijwel overal voor, is grijs van kleur en heeft een lange staart. De huismuis eet voornamelijk granen, broodresten, noten etc.

Muizen vreten diverse materialen aan. Bijvoorbeeld isolatiematerialen, draden, verpakkingen, plafondplaten etc. Daarnaast is er natuurlijk de overlast door het achterlaten van keutels, haren en andere besmettingen. Ook stank van dode muizen of de vele uitwerpselen kunnen voor overlast zorgen.

De huismuis mag en kan met bepaalde bestrijdingsmiddelen bestreden worden. Dit zijn de anti-coagulentia, zeg maar muizengif, muizenvallen (levend of dood) en roofdieren (kat, valken). Preventieve maatregelen bestaan uit schoonmaken, een schoon opslagbeleid, kleine bouwkundige (wering)maatregelen, monitoring d.m.v. lokvoer etc.

Raadpleeg een deskundige als De Ongedierte Bestrijder wanneer u het probleem zelf niet kunt oplossen.