Houtworm- en Boktorbestrijding

Bestrijding van de houtworm
Heeft u last van de houtworm? Voordat tot bestrijding van de houtworm wordt overgegaan, moet eerst worden vastgesteld of het een actieve aantasting van de houtworm betreft. Om zekerheid te krijgen of het een actieve aantasting van de houtworm betreft kunt u De Ongedierte Bestrijder inschakelen voor een grondige inspectie en een vrijblijvend advies. Op alle uitgevoerde werkzaamheden die betrekking hebben op houtverduurzaming is een meerjarige garantieperiode van kracht. Neem dus contact met ons op!

Bestrijding van de boktor
Heeft u last van de boktor? De Ongedierte Bestrijder is gespecialiseerd in de bestrijding van de boktor. Om vast te stellen dat het een actieve aantasting van de boktor betreft, is het noodzakelijk dat er een inspectie plaatsvindt. De Ongedierte Bestrijder kan u hierin van dienst zijn en u vrijblijvend een advies doen toekomen. De boktor kan het hout ernstig aantasten en behoort tot één van de schadelijkste hout vernielende insecten. Het hout verliest daardoor zijn draagkracht. Het is van wezenlijk belang de aantasting van de boktor tijdig te constateren, anders is gedeeltelijke of zelfs gehele vervanging van draagbalken noodzakelijk.


De Ongedierte Bestrijder kan u helpen de boktor actief te bestrijden. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op!