NVPB

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 53 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo’n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche.