Stichting Drents Landschap

stichting-drents-landschap

De Ongedierte Bestrijder heeft meerdere opdrachten voor Stichting Drents Landschap gedaan. Veel monumentale panden vallen onder de bescherming van deze stichting. Boerderijen, kerken, molens en andere monumentale panden zijn vaak erg kwetsbaar voor houtworm, boktor of andere houtaantasters. Deze gebouwen zijn vaak lastig om weer in ere te herstellen.

Veel van de gebouwen die door ons behandeld worden, moeten in hun oude staat worden terug gebracht nadat het ongedierte is bestreden. Wij hebben hier veel ervaring mee en daarom worden wij regelmatig door verschillende stichtingen, waaronder Stichting Drents Landschap, ingeroepen om deze mooie authentieke monumentale gebouwen te behandelen én weer in oude staat terug te brengen.